Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 Personel Alımı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 Personel Alımı

24 Aralık 2019 0 Yazar: Davut AKÇA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 personel alımı bünyesinde alım şartları, başvuru tarihleri, başvuru şekli ve personel alınacak pozisyon gibi bilgileri yazımızın detaylarında bulabilirsiniz. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 23. maddesi C bendi, 24. maddesi D bendi ve 26. maddesi A bendince personel alımı yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış olan ilan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartları kapsamında yapılacaktır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesi uyarınca yapılacak olan alımlar ile profesör, doktor öğretim üyesi ve doçent alınacaktır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 Personel Alınacak Pozisyon

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alımı kapsamında üniversite toplam 45 personel alacaktır. Adaylar ilgili unvan, birim, bölüm ve anabilim dalı bünyesinde istenen şartlara dikkat etmelidir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 personel alınacak unvan, birim ve bölümler şu şekildedir:

Tıp Fakültesi

 • Cerrahi Tıp Bilimleri – Profesör, 3 Doçent, Doktor Öğretim Üyesi
 • Dahili Tıp Bilimleri – 4 Profesör, 2 Doçent

Diş Hekimliği Fakültesi

 • Klinik Bilimler – Profesör, 3 Doçent

Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Hemşirelik – Profesör, Doktor Öğretim Üyesi

Fen Edebiyat Fakültesi

 • Kimya – Profesör, Doçent
 • Türk Dili Ve Edebiyatı – 2 Profesör
 • İstatistik – Profesör
 • Fizik – 2 Doçent

Eğitim Fakültesi

 • Temel Eğitim – Profesör
 • Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi – Profesör
 • Eğitim Bilimleri – 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi

İlahiyat Fakültesi

 • Temel İslam Bilimleri – Profesör, Doçent
 • Felsefe ve Din Bilimleri – Doktor Öğretim Üyesi

Ziraat Fakültesi

 • Gıda Mühendisliği – Profesör
 • Bahçe Bitkileri – Profesör

Sanat Tasarım Fakültesi

 • Görsel Sanatlar – Doçent

Mühendislik – Mimarlık Fakültesi

 • Elektrik – Elektronik Mühendisliği – Doçent, Doktor Öğretim Üyesi
 • Endüstri Mühendisliği – Doçent
 • Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği – Doçent
 • Mimarlık – Doçent

İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

 • İşletme – 2 Doçent
 • Maliye – Doçent

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 • Sağlık Bakım Hizmetleri – Doçent

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 Personel Alım Şartları

Profesör, doçent ya da doktor öğretim üyesi olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi akademik personel alımı için başvuruda bulunacak olan adaylar 2020 personel alım şartlarına uygun başvuru yapmalıdır. Başvuru sırasında:

 • Başvuru dilekçesi;
 • Detaylı özgeçmiş;
 • Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf;
 • T.C. nüfus cüzdanı fotokopisi;
 • Profesörlük ve doçentlik kadrolarına başvuracak olan kişiler için doçentlik belgesi;
 • Doktor öğretim üyeliği kadrolarına başvuracak kişilerin doktora belgesi;
 • Doktora eğitimini yurtdışında tamamlamış olan adayların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından belgelerinin onaylandığına dair denklik belgesi;
 • ÖSYM tarafından kabul edilen YDS, YÖKDİL, KPDS, ÜDS gibi sınavlardan minimum 60 ya da bu sınavlara eşdeğer sınavlardan denk puanlar almış olmak;
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kurulu tarafından belirtilmiş olan düzene ve formata uygun bilimsel yayın listesi;
 • Hizmet dökümü;
 • Güvenlik soruşturması sonucu gerekmektedir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 Personel Alımı Tarihleri ve Başvurusu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2020 personel alımı başvuruları 21 Aralık 2019 tarihinde başlamış olup 6 Ocak 2020 Pazartesi günü mesai bitimiyle birlikte de sonlanacaktır. Adaylar başvurularını şahsen yapmalıdır. Kargo ya da posta ile gönderilecek belgeler kabul edilmeyecek ve bu yolla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Profesör ve doçent unvanı ile başvuracak kişiler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne; doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuracak kişilerse ilgili birimin bağlı bulunduğu fakülteye başvuru yapmalıdır. Kişiler yalnızca 1 pozisyon için başvuru yapabileceklerdir. Doçent kadrolarına başvuracak olan adaylar 6 Mart 2019 tarih ve 30352 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı KHK kararınca, sözlü sınava tabii tutulacaktır. Diğer şartları sağlasalar bile sözlü sınavı başarıyla geçemeyen adayların ataması yapılmayacaktır.