Kredi Notu Hesaplama

Kredi Notu Hesaplama

25 Temmuz 2019 0 Yazar: Davut AKÇA

Kredi notu hesaplama işlemi Kredi Kayıt Bürosu’na yani KKB’ye bağlı olan Findeks’in farklı başlıklar içeren içeriklerin, belirli oranlaması ile gerçekleştirilir. Sezonsal ya da dönemsel olarak bu başlıkların oranları değişebilmekte iken, bazen yeni alt başlıklar da eklense dahi temel olarak bu başlıklar ile hesaplanmaktadır. Bu ana başlıkları ve oranları kredi notu hesaplama işlemi için esas alınabilir.

Kredi Notu Hesaplama Etkenleri

Kredi notu hesaplamabeş ana başlıkta incelenmektedir. Bu başlıklardan en yüksek orana sahip olanlardan biri ise bireysel kredi ve kredi kartı kullanma alışkanlığıdır. Bireysel kredi ve kredi kartı alışkanlıkları, ödeme biçimi, geciktirme tarihleri olarak da nitelendirilebilmektedir. Bireysel kredi ve kredi kartı alışkanlıkları kredi notu hesaplamaişleminin %35’ini oluşturmaktadır. Bireysel kredi ve kredi kartı ödemeleri her ne kadar maddiyata bağlı olsa da, ödeme tarihi daha da önemli bir çarpan faktörüdür. Bu sebepten kaynaklı, birikmiş para ya da aylık gelir her ne kadar olursa olsun ödeme biçimi daha da mühim bir mesele halindedir. Ödemeler düzenli bir halde değilse, aylık gelir ne kadar yüksek olursa olsun, kredi talebine olumsuz cevap alınabilir.

Bu işlemin diğer büyük çarpan faktörü ise güncel borç durumudur. Güncel olarak bankalara olan borç durumu, ödeme gücüne göre, aynı bireysel kredi ve kredi kartı alışkanlıkları gibi %35 olan faktör ile çarpılır. Güncel olarak bankalara kredi borçlanması durumu var ise, bankalar yeni kredi çekme isteğinde, mevcut gelirin yetip yetemeyeceğini kontrol etmektedir.

Kredi Notu Hesaplama İşlemindeki Küçük Faktörler

Not hesaplama işleminde bireysel kredi ve kredi kartı alışkanlıkları ve güncel borç durumu toplamda %70’lik büyük bir faktör çarpanına sahiptir. Geri kalan %30’luk çarpanlar ise, yeni kredi alınmış olması, kredi kullanım yoğunluğu ve diğer faktörlerdir. Yeni kredi alınmış ise, kredi notu hesaplama işlemlerinde bu faktör %11 ile sınırlandırılmaktadır. Bu faktör çarpanı, kredi ödendikçe daha da azalacak ve yeni krediler çekilmesine izin verecektir. Kredi kullanım yoğunluğu %10 oranında etkilemekte ve diğer faktörler de %9 gibi bir oranda etkilemektedir.