Sektörel Yaşamda Şirket Kültürü

Sektörel Yaşamda Şirket Kültürü

3 Eylül 2020 0 Yazar: Davut AKÇA

Kapitalist düzenin getirdiklerinden biri de yeterli anaparası olanın şirket kurarak hizmet ya da ürün sunabilmesidir. Bu alıcılar ve çalışanlar arasında çeşitlilik yaratsa da hem ekonomik hem de sosyokültürel açıdan sektör içinde yeni yer edinmeye çalışan ya da yeni kurulan markalarla köklü markaları aynı kefede tartmak doğru olmayacaktır.
Temelde her sektör içinde çalışan firmalar ve çalışanlar bir kazanç için çalışırlar. Ancak mutlu ve huzur içinde çalışılmasının da hem daha çok başarı hem de kalıcılık getirdiği de birçok deney ile kanıtlanmış bir gerçektir. Bu mutluluğun ve huzurun sağlanmasının da (hem çalışanlar için hem de yöneticiler için benzer durum geçerlidir) en temel yolu iş yerinde de olsa belirli bir kültür içinde bulunmak ve sözsüz kurallarda diyebileceğimiz bu şirket kültürüne uyum sağlamaktır.

Farklı Yaşam Aynı Kültür

Tüm çalışanların sosyal hayatlarında aynı ekonomik düzeye, aynı eğitime, aynı kültür seviyesine ya da aynı zevklere sahip olması mümkün değildir. Farklı yaşam düzenlerine sahip olan tüm çalışanların aynı hedef için şirket içinde çalışmasının yolu şirket kültüründen geçer. Her şirketin kendisine ait belirli bir kültürü vardır ve çalışanları da iş yaşamlarının her noktasında bu kültürü yansıtarak çalışırlar. Ancak ne bu kültürün oluşması bir günde olur, ne de tüm çalışanların bu kültür ile iş yaşamını sürdürebilmeleri.

Uyum Sağlamak ve İçselleştirmek

Sektörel olarak küçük farklılıklar olabilecekse de temelde şirket yaşam kültürünün oluşma süreci benzerdir. Yıllar içinde gelişen bu kültür öncelikle çalışanların yöneticilerinden gördüklerini davranışsal olarak kopyalamaları ile başlar. Örneğin bir şirket yöneticisi sabahları “Günaydın” diyerek ofise giriyor ise, çalışanlar da benzeri şekilde selamlama yaparak ofise giriş yapacaklardır. Bu da şirket içinde daha samimi ve sıcak bir ortamın olduğu bir kültür yaratacaktır.

Tabii burada anlatılmak istenen sadece bir günaydın ile şirket kültürü yaratılabileceği değildir, yalnızca sektörel detaylar fark etmeksizin verilebilecek bir örnektir yalnızca. Yeni gelen çalışanın ya da yöneticinin burada dikkat etmesi gereken bu kültüre yalnızca uyum sağlayıp kopyalama gibi uygulaması değil, aynı zamanda şirket kültürünü içselleştirerek bütün iş yapış süreçlerinde bu yazısız kuralları yansıtmasıdır.