TSKB Genel Müdürü İnce:  2020’de kredi büyümesi ivme kazanacak

TSKB Genel Müdürü İnce: 2020’de kredi büyümesi ivme kazanacak

6 Ocak 2020 0 Yazar: Davut AKÇA

TSKB Umum Yöneticisi Suat İnce, “Bankacılık Söyleşileri” kapsamında AA muhabirine, bankacılık bölümü, Türkiye iktisadı ve TSKB’nin performansına ait değerlendirmelerde bulundu.

Bankacılık dalının mahsusen 2019’un 2. yarısında canlanan kredi talebiyle birlikte kasım sonu itibarıyla kredilerini kur tesirinden arındırılmış olarak yaklaşık yüzde 6 arttırdığını belirten İnce, Merkez Bankasının nema indirimleri ve kamu otoritelerinin aldıkları vakitli tedbirlerin ekonomik beklentilerin olumlu istikamette gelişmesini sağlamasıyla 2020 yılında da hem iş yerküresinin hem de tüketicilerin kredi talebinde artışın devam edeceğini ve kesim bazında kredi büyümesinin ivme kazanacağını öngördüklerini söyledi.

İnce, bankacılık kesiminin 2020’de de menşelerini en münasip formda artırarak, devlet iktisadına ek sağlamayı sürdüreceğini söz etti.

“Türk iktisadının 2020’de ılımlı büyüyecek”

Suat İnce, 2019’de hem TSKB’nin hem de vesair kurumların gerek memleketler arası finans kuruluşlarından gerekse kalkınma finansmanı kurumlarından menşe temin etmeye devam ettiğini söyledi.

Bankaların 2019’da yabancı para kredi talebine mukayeseli TL kredi tarafında daha ziyade iştah olmasıyla yabancı para borçlanmalarını kendi tercihleri ile azalttıklarına işaret eden İnce, örneğin sendikasyon kredilerini gelen taleplere karşın 100’ün altında bir yenileme nispeti ile gerçekleştirmeyi tercih ettiklerini lisana getirdi.

İnce, buna ilaveten, birçok bankanın itfa tarihinde yeni bir eurobond ihracı gerçekleştirmeden rahatlıkla tahvillerinin itfasını gerçekleştirdiklerini tabir etti.

2020 yılında Türk iktisadının ılımlı bir büyüme kaydedeceğini varsayım eden İnce, Türk bankacılık bölümünün sağlamlığını göz önünde bulundurarak kesimin rahatlıkla gerek yurt içi gerekse yurt dışından ehil seviyelerde menşe temin etmeye devam edeceğini söyledi.

İnce, bu doğrultuda, bankacılık kesiminin ekonomik kalkınma için faal formda çalışma odağını sürdüreceğini kaydetti.

Kredi indirimi beklentisi

TSKB Umum Yöneticisi İnce, TCMB’nin 12 Aralık’taki PPK içtimasında beklentiler dahilinde indirime devam ederken, gelecek periyotta açıklanacak olgulara bağlı olarak indirimlere devam edebileceğinin sinyalini verdiğini anlattı.

Bu kapsamda, Merkez Bankasının, global koşulların desteği ile nema indirimlerine daha yavaş adımlarla da olsa devam edilebileceğini öngördüklerini söyleyen İnce, “İndirimlerin suratının ise büyük ölçüde enflasyondaki güzelleşmeye ve finansal istikrara ait öncü datalara bağlı olacağını düşünüyoruz.” dedi.

“Takipteki alacaklarda azalış trendi başlayacak”

Suat İnce, Türkiye iktisadının, 2020 yılında net dış talebin büyümeyi sınırlayabilecek olmasından ötürü, yüzde 4’lük büyüme temposunu yakalayabileceğini söyledi.

Buna bağlı olarak cari süreçler hesabında ulusal gelirin yüzde 2’si civarında bir açık olabileceğini beklediklerini tabir eden İnce, “2020’de TCMB’nin nemalarda bir ölçü daha indirim için yanı olduğunu değerlendirirken, bu durumun bankacılık dalında net getiri marjı ve yekun karlılığı üzerindeki olumlu tesirinin sürebileceğini kıymetlendiriyoruz.” halinde konuştu.

İnce, büyümenin toparlanması ve tekrar yapılandırma süreciyle bölümün etkin kalitesindeki bozulmanın duracağını ve 2020’nin 2. yarısıyla takipteki alacaklarda azalış trendinin başlayabileceğini iddia ettiklerini lisana getirdi.

“Yabancı yatırımcıların en yetkin lokal iş ortağı olmayı hedefliyoruz”

TSKB Umumi Yöneticisi İnce, banka olarak 2019 yılında kişisel bölüme sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık temalı krediler sağlamaya devam ettiklerini anlattı.

Yeni kullandırımlarda yüklü olarak yenilenebilir kuvvet, bayan istihdamı, fırsat eşitliği, endüstriyel gelişim, KOBİ finansmanı ve menşe verimliliği yatırımlarının öne çıktığını belirten İnce, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Türkiye’de yalnızca TSKB ile imzaladığı risk paylaşımı iş birliği ile şahsi kola yatırım ve işletme kredisi olarak EBRD ile birlikte yekunda 100 milyon avro fiyatına kadar menşe sağlamak üzere yola çıktıklarını lisana getirdi.

İnce, Çin Kalkınma Bankası ile 200 milyon dolar fiyatında yeni menşe muahedesi imzaladık tabir etti.

Çin Kalkınma Bankasının, Kaynak ve Maliye Bakanlığı garantisi altında Türkiye’de bir bankaya sağladığı birinci ve en uzun vadeli kredi olma özelliğini taşıyan bu finansmanlagelecek periyotta devletteki üretim, sanayi, KOBİ, güç, altyapı, sıhhat ve eğitim girişimlerini destekleyeceklerini söyleyen İnce, şunları kaydetti:

“Kasım ayında ise Fransız Kalkınma Ajansı ile 85 milyon avro meblağında yeni bir kredi ittifakı imzaladık. 2016 yılında imzalanan bayan istihdamı ve iş sıhhati güvenliği kredisinin devamı niteliğinde olan bu kredimizle, Türkiye’deki çalışma ortamında cinsiyet eşitliğini dikkate alan ve hatun istihdamına fırsat tanıyan firmaların yapacağı yatırımlara menşe sağlayacağız. 2019 yılındaki öbür kıymetli odak meydanlarımız da danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizdi. TSKB olarak uzun yıllardır sahip olduğumuz güçlü ekonomist, finansal analist ve mühendislik ekiplerimizle memleket kalkınmasına finansman dışı yetkinliklerimizle de ek sağlamaktaydık. Bu katkımızı daha yapılandırılmış bir halde sunmak maksadıyla 2019 yılında entegre danışmanlık hizmeti modelini kurduk.

Bu modelin ana odağı Türkiye’nin lokomotif kollarında faaliyet gösteren firmalara dönüşüm, gelişim ve sürdürülebilirlik yolculuklarında rehberlik etmek. Memleketimizde yatırım planlayan küresel şirketlere ve fonlara yönelik hizmetlerimizle de yabancı yatırımcıların en yetkin lokal iş ortağı olmayı hedefliyoruz. TSKB olarak memleketimiz kalkınmasındaki katkımızı anamal piyasaları, gayrimenkul değerleme ve sürdürülebilirlik danışmanlığı ortamlarında değerli başarılara imza atan iştiraklerimizle bir adım öteye taşıdığımızı söylemek isterim. Yatırım Finansman Menkul Bedeller, TSKB Gayrimenkul Değerleme ve Escarus’un getirdiği hususî bilirkişilik sahalarıyla müşterilerimize sunduğumuz tahlilleri çeşitlendirme ve derinleştirme imkanı buluyoruz.”

“Finans bölümünde ayrışan bir kurumuz”

Suat İnce, TSKB olarak 70. faaliyet yılına hakikat ilerlerken Türkiye’nin kalkınmasına ve sürdürülebilir büyümesine çok taraflı eğe devam ettiklerini belirtti.

TSKB olarak kalkınma finansmanı, yatırım bankacılığı ve danışmanlık sahalarında paha yarattıklarını söz eden İnce, memleketler arası finans kurumlarından sağladıkları ve farklı temalar etrafında çeşitlenen fonları Türk kişisel kesim yatırımlarına aktardıklarını anlattı.

İnce, TSKB olarak yüzde 73 orantısında sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımlardan oluşan kredi portföyü ile finans bölümünde ayrışan bir kurum olduklarını bildirdi.

İklim değişikliği, güç ve menşe verimliliği, etraf, hatun istihdamı üzere çevresel ve toplumsal yatırımların 2020 yılında da odak meydanları olmaya devam edeceğini söyleyen İnce, “Özel kolun bu yandaki yatırımlarını desteklemek üzere finansman kaynaklarımızı çeşitlendirerek artırmayı hedefliyoruz. 2020 yılı kredilendirme faaliyetlerimizde sürdürülebilir ve kapsayıcı yatırımlara dönük konsantrasyonumuzu sürdürdüğümüz ve devletimizin kalkınma yolculuğuna danışmanlık ve yatırım bankacılığı hizmetlerimizle artan nispette ek verme argümanında olduğumuz bir yıl olacak.” diyerek laflarını tamamladı.