Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı!

Yargıtay’dan milyonlarca işçi ve işvereni ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı!

10 Ocak 2020 0 Yazar: Davut AKÇA

Özel bir şirkette çalışan işçi, kapı önüne konulunca soluğu İş Mahkemesi’nde aldı. Davacı işçi, kıdem ve suç duyurusu tazminatı ile bir kısım işçilik alacaklarının tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi, işten çıkarılan işçinin herhangi bir alacağının bulunmadığını öne sürdü. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı davalı şirket avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Mahkemenin hüküm altına aldığı fazla mesaiye dair kararın yasal olmadığına dikkat çeken Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, fazla mesai icra ettiğinı iddia eden işçinin bu iddiasını ispatla yükümlü olduğuna hükmetti.

BORDRO SAHTELİĞİ İPTAL EDİLENE KADAR KESİN DELİL NİTELİĞİNDE

İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği kanıtlama edilinceye kadar kesin delil niteliğinde bulunduğunun vurgulandığı Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla mesai alacağının ödendiği varsayılır. Fazla mesainin ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Sadece, fazla çalışma ve genel tatil çalışmasının bu tür yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları şahit beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun haricinde hepimizçe malum genel bazı vakıalar da bu aşamada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna gore de fazla mesaisi olup olmadığı araştırılmalıdır.Fazla mesai çalışmasının yazılı delil veya şahitle ispatı imkan dahilindedir.”

YÜKSEK MAHKEME KARARIN BOZULMASINA KARAR VERDİ

Mahkemece alınan bilirkişi raporunda, davacı tanıklarının ifadelerine nazaran hesaplama yapıldığının vurgulandığı kararda; “meydana getirilen bu hesaplama ile davacının iddialarının aşıldığı anlaşılmakla Mahkemece, fazla mesai alacağı için davacı iddiasıyla bağlı kalınarak emsal dosyadaki gibi hesaplama yapılmalıdır. Noksan inceleme ile yazılı şekilde verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan kararın, bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.